+08 7029774
Kategorier

Kategorier

  • Inga kategorier

Tumle hygienkuddar

Tumle hygienkuddar

Att bli tvättad i hygienstol eller duschbrits är en utsatt situation som många gånger kan leda till att både vårdpersonal och brukaren känner sig otrygga. Många gånger handlar detta om att hjälpmedlet inte riktigt passar till brukaren.

När man använder sig av TUMLE hygienkuddar kan man fylla ut de mellanrum som finns i hjälpmedlet och göra det stabilare.

Halvmåneformade hygienkuddar

Dessa kuddar hjälper till och stöttar upp huvud och nacke. Liten halvmåne kan även fungera som ett mjukt och stabilt bålstöd.

Bananformade hygienkuddar

För att hjälpa till och fylla ut de tomrum som kan bli i en hygienstol kan man använda bananformade hygienkuddar. De går även utmärkt att använda i liggande på duschbrits till exempel för att få ett stabilt sidoliggande.

T-formade hygienkuddar

Man kan med fördel använda T-formade hygienkuddar på fotstödet för att stötta upp felställda fötter eller om fötterna inte når ner ordentligt.

Efter användning

Efter användning skall hygienkuddarna sköljas ordentligt med rent oklorerat vatten. Kuddarna hängs upp en och en så att de kan dropptorka och vattnet fritt kan rinna ur kudden. Den blå nätsidan vänds nedåt så att vattnet fritt kan rinna ur kudden. Det tar tid för hygienkuddarna att helt torka därför rekommenderas att de uteslutande används i våta miljöer.

Cobi Rehab vill gärna hjälpa dig.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få veta mer om våra produkter.

You have Successfully Subscribed!