+08 7029774

Mission, vision och värdegrund

Mission

Vi utvecklar och säljer positioneringslösningar till personer med funktionsvariationer och hjälper dem att uppnå en förbättrad livskvalité.

Vision

Vi vill vara det självklara valet för personer med behov för positioneringslösningar

Eftersom vi säljer de bästa kundanpassade positioneringslösningar på marknaden, förstår och löser vi våra kunders specifika behov – både för brukaren och för vårdpersonal. Vi ger en snabb och proaktiv service både före, under och efter en försäljning.

Vi vill vara en arbetsplats, där människor trivs, växer och sätter kundernas behov i centrum.

Vi prioriterar kunskapsutbyte och kompetensutveckling, så våra medarbetare alltid har en hög och tillräcklig nivå till att meningsfullt och kompetent kunna utföra deras arbetsuppgifter med frihet under ansvar och självständigt råda och ge service till våra kunder.

Vi vill vara en attraktiv partner för våra kunder, leverantörer och övriga intressenter.

Eftersom vi genom ett öppet och inbördes respektfullt samarbete delar kunskap och hjälper varandra med att utveckla behovsspecifik och evidensbaserade positioneringslösningar till personer med funktionsvariation och därmed hjälper dem att uppnå en förbättrad livskvalité.

Värdegrund

Kvalitet

– Vi säkrar att våra produkter har den önskade funktionen och effekten för kunden.

– Vi säkrar att våra kunder alltid har fått vägledning och instruktion i korrekt användning av våra produkter.

Service

– Vi säkrar att våra produkter alltid levereras i tid.

– Vi har god leveranskapacitet och kan leverera med kort varsel.

Kompetens

– Våra produkter är alltid baserade på kunskap om användning av produkten och effekten av att avhjälpa problematiken hos patienter/användare och/ eller vårdpersonal.

– Våra medarbetare har en hög kunskapsnivå inom deras arbetsområde.

– Vi skapar sammanhang mellan kunskap, positioneringslösning och service.

Empati

Vi visar empati för våra kunder och deras ofta problematiska situation.

Vi tar utgångspunkt i kundens utmaningar och tillsammans hittar viden bästa lösningen till priset. Detta skapar förtroende och trygghet.

Respekt och ansvar

Vi har respekt för varandra och våra olika arbetsuppgifter. Alla har en roll och är viktiga för Cobi Rehab.

Vi har förståelse för de olika arbetsprocesserna och tar ansvar i de individuella arbetsuppgifterna.

Verksamhetsprofil

Vår positioneringslösningar är alltid kundanpassade och baserade på en solid kunskap om användningen av produkten och effekten den har för att hjälpa till.

Vi lägger också stor vikt på värdighet och arbetsmiljö, både för användaren och vårdpersonal/anhöriga.

Cobi Rehab har specialiserat sig på livskvalitetsförbättrande positioneringslösningar till:

– personer med demens

– personer med neurologiska skador

– personer inom palliativ vård

– personer inom geriatri

Cobi Rehab vill gärna hjälpa dig.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få veta mer om våra produkter.

You have Successfully Subscribed!